Naar de inhoud springen

Werken en studeren met type 1

Met diabetes ben je prima in staat om te werken, maar ben je verplicht het te vertellen bij je sollicitatie? En mag een werkgever hier om vragen? Wordt er tijdens je studie nog rekening gehouden me je diabetes? Waar heb je recht op en wat ben je verplicht? Dit zijn de belangrijkste dingen op een rij:

Mocht je tijdens je studie door je diabetes niet kunnen voldoen aan de prestatieplicht, dat wil zeggen; heb je uitloop of moet je wisselen van studie, dan kan je via de DUO maximaal één extra uitloopjaar krijgen voor je prestatiebeurs (voor zo lang die nog blijft). Het extra uitloopjaar wordt maar 1 keer gebruikt: óf binnen de bacheloropleiding óf binnen de masteropleiding. Dit kan je aanvragen via de decaan van je opleiding. Kijk voor meer informatie op de website van DUO: www.duo.nl

Via je school of universiteit kan je eventueel ook een pasje aanvragen voor extra tijd tijdens tentamens en examens. Via je DVN hulplijn (033 – 463 05 66) kan je een voorbeeldbrief bestellen voor het aanvragen van extra tijd, maar dit soort dingen kan je ook via de decaan van je school of universiteit regelen.

In het dossier ‘Diabetes werkt’ van de DVN vindt je antwoord op verschillende vragen over werken en diabetes en daarnaast ook tips voor bijvoorbeeld een arbeidsconflict of werkaanpassingen. Het belangrijkste is dat je bij de wet niet verplicht bent bij je sollicitatie om te vertellen dat je diabetes hebt. Door de ‘Wet op medische keuringen’ mag de werkgever niet vragen naar je medische verleden of gezondheid, je hoeft deze vraag dus ook niet te beantwoorden. Wel kan je op staande voet ontslagen worden als je hebt verzwegen dat je diabetes hebt en daardoor je werk niet goed kan uitvoeren. Als dit het geval is bij de functie waar je op solliciteert ben je verplicht om je diabetes wel te melden aan je werkgever, ook als je je taken wel kan uitvoeren met aanpassingen.

Daarnaast zijn er twee uitzendbureaus voor jongeren met een beperking of chronische aandoening. Allereerst Emma-at-Work, een uitzendbureau die jou en je werkgever begeleiden met je aandoening op je werk en die als tussenpersoon fungeert. De werkgever weet dan wat hij kan verwachten van jou. De tweede is Onbegrensd Talent, een uitzendbureau dat mensen met wat afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven plaatst waar ze hun talenten wel kunnen laten zien. Mocht je nu veel hinder ondervinden van je diabetes bij het vinden van een baan, kan je misschien deze twee bureaus benaderen.