Naar de inhoud springen

Interview met Annalies Oomen – Operatie Suiker

Stichting ééndiabetes ondersteunt nieuwe diabetes-initiatieven en ‘Operatie Suiker’ is zo’n initiatief. Annalies Oomen (foto hiernaast) heeft sinds 2009 type 1 diabetes en had een goede baan in de financiële sector. Door haar eigen diabetes ondervond zelf de beperkingen van het huidige zorgstelsel en dat heeft haar aan het denken gezet. Er ontstond een idee voor een kliniek die werkt vanuit een andere kijk. Inmiddels heeft ze haar baan opgezegd en is ze ‘Operatie Suiker’ gestart. Câthy ging bij haar langs:

Je baan opgeven om een diabetes-kliniek te beginnen.. Dat is nogal wat!

Annalies: ‘Mijn ideaal is het oprichten van een ‘kliniek’ voor (en door) mensen met diabetes waarin de persoon, keuzevrijheid en dienstverlening centraal staan. Hiermee hoop ik een praktische bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de goed geformuleerde modellen, o.a. van McKinsey en Booz&Company, in de praktijk te brengen. Daarnaast hoop ik met de kliniek ‘collega diabeten’ die in de reguliere gezondheidszorg niet hun weg vinden of andere producten en diensten wensen de mogelijkheid te geven dit wel te kunnen verkrijgen.

In rapporten en modellen wordt een zorgconcept beschreven om de verwachte stijging in zorgkosten door o.a. een toename in het aantal chronisch zieken te beperken. Hierin wordt een sterkere positie voor de zorgconsument beoogd in de driehoek zorgverlener, zorgfinancier en zorgconsument. Dit lezende in combinatie met een minder snelle doorvoering in de praktijk, een aantal niet ingevulde behoeften bij mijzelf evenals bij een aantal andere mensen met diabetes heeft mij doen bewegen het initiatief Operatie Suiker te starten.

Ik zeg het woord ‘kliniek’ evenals ‘patiënt’ maar eigenlijk wil ik deze woorden niet gebruiken. Het model wat ik nastreef is het aanbieden van producten en diensten om diabetes te kunnen managen. Dit beperkt zich niet tot een bezoek aan medisch specialisten en biomedische aspecten het gaat veel verder naar mijn idee. Kwaliteit van leven en de persoon krijgen een meer centrale rol.’

In wat voor opzicht ben je anders dan alles-wat-er-al-is?

‘Ik ben geen medisch specialist maar daarentegen wel voorzien van 5 jaar praktijkervaring in leven met diabetes. Daarnaast een zakelijke inslag door mijn financiële achtergrond waardoor ik denk een consument gedreven en efficiënte organisatie weg te kunnen zetten. Dit zal zich moeten vertalen in klantbeleving waarbij toegevoegde waarde groter is dan de kosten en transparantie. De zorg is naar mijn idee nog te veel ingericht vanuit de gedachten van de zorgverlener.’

Kan je dat uitleggen?

‘In de reguliere diabeteszorg is er nog geen/beperkt ruimte voor eigen invulling. Daarnaast worden er een aantal producten en diensten niet vergoed die naar mijn idee wel bij zouden kunnen dragen om diabetes makkelijker te kunnen managen in het dagelijks leven. Waarom niet een bezoek aan de internist minder en in ruil daarvoor een ander product of dienst? Bijvoorbeeld een sensor of een coach? Of afspraken organiseren rond een drukke baan? Zeker voor jong volwassenen en ondernemende mensen zou dit interessant kunnen zijn.

Daarnaast de focus op zowel biomedische aspecten als de kwaliteit van leven is naar mijn idee onderscheidend. Ik ben van mening dat de biomedische gezondheid verbetert wanneer een persoon lekkerder in zijn vel zit, doet waar hij of zij goed in is en meer ontspannen is.

De combinatie consument gedreven, klantgericht en keuzevrijheid maken mij, naar mijn idee, onderscheidend. Om dat te kunnen toetsen evenals te luisteren naar de wensen van de maatschappij ben ik op zoek naar collega diabeten of direct betrokkenen die ervaringen en behoeften willen delen. Deze input zal ook gebruikt worden voor de inrichting van de organisatie om daadwerkelijk datgene aan te bieden wat aansluit met de behoeften.’

Wat voor rol speelt diabetes in jouw leven?

‘Diabetes is 24 uur per dag en 7 dagen per week in mijn leven aanwezig, verdeeld in bewust en onbewust. Het laatste jaar merk ik wel meer rust en vrede met diabetes en heb ik het idee dat bloedglucosewaarden stabieler zijn. Aangezien ik nog maar 5 jaar diabetes heb kijk ik uit naar een structurele oplossing om weer net zo vrij te leven als voor 2009. Ik herinner me nog heel goed het leven voor diabetes.’

Is dat een reden om naar je eigen kliniek te gaan?

‘Ik ben zelf iemand die eerst de kat uit de boom kijkt. De mogelijkheid om producten vergoedt te krijgen die ik nu zelf moet (gaan) betalen zou mij echter wel snel over de streep heen trekken. Niet geschoten is altijd mis. Wel zou ik het lastig vinden om afscheid te nemen van Diabeter. Daar heb ik inmiddels wel een band op gebouwd en er is veel kennis. Keuzevrijheid is voor mij echter wel een belangrijke rol gaan spelen. Diabeter ervaar ik 4 dagdelen per jaar. Diabetes 365 dagen.’

Je hebt zelf diabetes en je bent bezig met een diabetes-kliniek. Is het moeilijk om werk en privé gescheiden te houden?

‘Ik heb altijd gestreefd naar een baan die me veel leert en/of plezier brengt. Dat beperkt zich niet tot 40 uur. Zo nu ook niet met Operatie Suiker. Ik heb nog een interim opdracht die varieert van 2 – 3 dagen waardoor Operatie Suiker vaak in de avonduren en weekenden ingevuld wordt. De interim opdracht heeft me het laatste jaar financieel geholpen. Een deel van het geld wat ik hiermee verdient heb is in de ontwikkeling en oprichting gegaan. Het loopt dus qua tijdsbesteding door mijn privéleven heen én in privé contacten. Ook met deze uitdaging ben ik 24 uur per dag zo ongeveer bezig variërend van wie spreek ik aan, hoe bereik ik mijn doelgroep tot hoe richt ik mijn organisatie in. Juist tijdens privé en ontspanning krijg ik de beste ideeën of vallen puzzelstukjes in één.

De rol van mijzelf als ‘patiënt’ in de oprichting is niet aanwezig. Ik ben voor mijn gevoel een behoefte van de maatschappij aan het invullen. Het gaat niet om invulling van mijn behoeften maar om die van anderen. Ik kan dat goed scheiden van elkaar.’

Op wat voor punt in je avontuur ben je nu beland?

‘Zorginstellingen, waar het initiatief Operatie Suiker onder wil gaan vallen, hebben een toelating nodig om voor een vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet of AWBZ in aanmerking te komen. De aanvraag is vorige week ingediend met een doorlooptijd van maximaal 8 weken. Na het verkrijgen van een toelating volgt mijn route langs verzekeraars. Een samenwerking is benodigd om een onderscheidend concept, m.n. keuzevrijheid,  in de praktijk door te kunnen voeren. Pas met een vergunning en een contract of contracten volgt de verdere inrichting van de beoogde organisatie.

Vooruitlopend op de inrichting van de organisatie ben ik gestart met een marktonderzoek naar de wensen en behoeften van mijn potentiële klanten én het onder de aandacht brengen van Operatie Suiker. Een vooraanstaande verzekeraar heeft aangegeven dat met een vergunning, een Business Plan en minimaal 100 mensen met diabetes die bereid zijn om klant te worden bij de ‘kliniek’ er aanknopingspunten zijn om door te praten… Daar werk ik nu hard aan.’

Waar liggen je grootste uitdagingen?

‘Het bereiken van mensen met diabetes in Nederland en het meekrijgen van diverse partijen in mijn concept. Men vindt het leuk, kijkt op afstand toe maar wacht helaas af. Voor mij dus de uitdaging om partijen mee te krijgen én klanten te binden. Met mijn financiële achtergrond en sterk ontwikkelde linkerhersenhelft echt een uitdaging!’

Wil je Annalies helpen haar ideaal te verwezenlijken?

Volg haar op FacebookTwitter of Linkedin. En vul de enquête in op haar website! Op deze manier kan zij er achter komen wat de behoeften zijn van andere mensen met diabetes zijn. En Spread the Word! Ken je mensen die kunnen bijdragen aan de oprichting van de organisatie? Breng Annalies met deze mensen in contact!

Naar de enquête & website!