Naar de inhoud springen

Type 1 internationaal – Sophie uit Denemarken

Met stichting ééndiabetes hebben wij veel leuke mensen leren kennen met type 1 diabetes en ook veel mensen buiten Nederland. Er zijn initiatieven en organisaties zoals ééndiabetes, maar ook heel veel leuke internationale bloggers.

We hebben onze buitenlandse vrienden gevraagd of ze zichzelf aan onze lezers willen voorstellen en kort willen vertellen hoe de diabeteszorg in hun land is geregeld.

Vorige week maakte je kennis met Jaivier uit Engeland en vandaag vertelt Sophie uit Denemarken haar verhaal! De Nederlandse vertaling vind je onder het Engelse origineel.

Hey, I’m Sophie! I’m 24 years old, studying law, incredibly happy and I’ve been living with type 1 diabetes for five years.

I was diagnosed two days after my 19th birthday. The beginning of my gap year which I wanted to spend in Paris; eating croissants, cheese and drinking lots of wine! It wasn’t the best timing, but I thought, “I’ll have to live with this for the rest of my life, so diabetes must obey by my rules!!” and I left for Paris. I lived in a new city, on my own with my new life companion. It was difficult, but I learned a lot about myself and my diabetes.

I learned that it wasn’t going to stop me, ever! I wouldn’t let it!

When I came back home to Denmark, I met other young people living with diabetes for the first time. It completely changed my life. Being with people who understood and knew my situation, was the missing link in my diabetes care! It was amazing! I went from feeling very different and alone, to being normal, not sick and having a supportive group of people to count on.

Therefore, I’ve dedicated my volunteer time to connecting other people living with diabetes and showing them that they are never alone! I volunteer in three different diabetes forums, the Danish Diabetes Association, Humleboet and Cafe Suk, they all have the common goal of making life with diabetes better!

When you’re diagnosed in Denmark, you spend about a week in the hospital. You learn about the “condition” (Most of the time, I don’t call diabetes a disease, because, most of the time, I don’t feel sick, it’s just another thing to factor into life). Well, so you learn about diabetes, the medicine, the food, and everything in between.

After that, you have a lot of tools and a supportive hospital system to rely on. You go for a check-up every three months (if you want) and you have a talk about diabetes and how the management is going. We get everything regularly tested, like our eyes, feet, blood pressure, long term blood glucose and we can have a talk with a dietitian. In Denmark, the state provides all our supplies, except for insulin, which we have to pay for ourselves.

The quality of care is overall pretty great in Denmark, but we are a bit slow at receiving the new technology. The newest most amazing thing that some people are lucky to test out, is the Omnipod which I know you Netherlanders have had for years 🙂

As a farewell, I want to say: if you ever have a diabetes problem while in Denmark, text me, and I would love to help you out! Or even if you just want to meet up! I would love that. Let’s connect the diabetes community!

Follow Sophie on Instagram and find her on Facebook.

Next week: Cathy from Belgium

Nederlandse Vertaling:

Hoi, ik ben Sophie! Ik ben 24 jaar oud, studeer rechten, ben ongelooflijk vrolijk en ik leef nu vijf jaar met type 1 diabetes.

Twee dagen na mijn 19de verjaardag heb ik de diagnose gekregen. Het was het begin van mijn tussenjaar, dat ik in Parijs wilde doorbrengen: croissants en kaas eten en veel wijn drinken! Het was niet de beste timing, maar ik dacht: ”Ik moet hier de rest van mijn leven mee leven, dus diabetes moet mijn regels gehoorzamen!!’’ en ik ging naar Parijs. Ik woonde in een nieuwe stad, op mezelf met mijn nieuwe levenskameraad. Het was moeilijk, maar ik heb een boel over mezelf en mijn diabetes geleerd.

Ik heb geleerd dat het me nooit zou stoppen. Dat zou ik nooit laten gebeuren!

Toen ik terugkwam naar huis in Denemarken, ontmoette ik voor de eerste keer andere jonge mensen die leven met diabetes. Dat veranderde mijn leven volledig. Samen zijn met mensen die mij en mijn situatie kenden en begrepen, was wat nog ontbrak in mijn diabeteszorg! Het was geweldig! In plaats van me anders en alleen te voelen, voelde ik me nu normaal, niet ziek, en ik had een ondersteunende groep en mensen om op te rekenen.

Daarom heb ik besloten om mijn tijd vrijwillig te besteden aan het bij elkaar brengen van andere mensen met diabetes en hen te laten zien dat ze nooit alleen zijn! Ik ben vrijwilliger op drie verschillende diabetes forums: de Danish Diabetes Association, Hubleboet en Cafe Suk. Ze hebben allemaal het gemeenschappelijke doel om het leven met diabetes beter te maken!

Wanneer je in Denemarken gediagnosticeerd wordt, breng je ongeveer een week door in het ziekenhuis. Je leert over de ”ziekte’’ (meestal noem ik diabetes geen ziekte omdat ik me meestal niet ziek voel, het is gewoon iets om rekening mee te houden in je leven). Dus je leert over diabetes, de medicijnen, het eten en alles daar tussenin.

Daarna heb je een boel middelen en een ondersteunend ziekenhuissysteem om op terug te vallen. Je komt iedere drie maanden op controle (als je wilt) en praat over diabetes en hoe de regulatie gaat. Alles wordt regelmatig gecontroleerd, zoals onze ogen, voeten, bloeddruk, bloedglucose over een langere termijn en we kunnen praten met een diëtist. In Denemarken betaalt de staat alle hulpmiddelen behalve de insuline, die moeten we zelf betalen.

De kwaliteit van de zorg is in zijn geheel behoorlijk goed in Denemarken, maar we zijn langzaam met het ontvangen van de nieuwe technologie. Het nieuwste meest fantastische ding dat sommige gelukkigen hier kunnen testen is de Omnipod, waarvan ik weet dat jullie Nederlanders het al jaren hebben!

Als afscheid wil ik graag zeggen: als je ooit een diabetes-probleem hebt in Denemarken, stuur me een berichtje, en ik zou het super vinden om je te helpen! En ook als je gewoon af wilt spreken! Dat lijkt me fantastisch, laten we de diabetes-community samenbrengen!

Volg Sophie op Instagram of via Facebook.

Volgende week: Cathy uit België