Naar de inhoud springen

Sofia en Anna lanceren een boek over type 1 diabetes, Anna vertelt waarom

Onze ambassadeur Loes was een van de eersten die een boek schreef over haar leven met type 1 diabetes, met ‘Doe mij maar diabetes’. In 2015 lanceerde Sierra Sandison (miss Idaho uit de Verenigde Staten van de #showmeyourpump) haar boek ‘Sugar Linings’ en deze zomer interviewden ik samen met Lisanne Haidee Merritt die haar tweede boek lanceerde met diabetes cartoons. Verhalen over type 1 diabetes, geschreven door mensen met type 1 diabetes die je inspireren en zorgen voor herkenning.

En er komt nog een boek bij. De Zweedse Anna Sjöberg (AnnaPS kleding, rechts op de foto) en Sofia Larsson-Stern (Zweedse diabetes blogger, links op de foto) lanceren in december hun boek ‘We can, want and dare… and we have type 1 diabetes’, met inspirerende verhalen van mensen met type 1 diabetes van over heel de wereld. De Zweedse versie is al in de verkoop en vanaf half december wordt de Engelse versie wereldwijd verscheept. Tijd om eens bij te kletsen met Anna. (De Nederlandse vertaling van het interview vind je onder het Engelse origineel.)

What was the reason for you and Sofia to make this book?

We would like to share our feelings when we’re getting encouraged by meeting other diabetics. We have the opportunity to meet so many diabetics that have created such amazing things and we would like to share our diabetes network with other diabetics.

How did you find the right people to be featured in the book?

Our first target group were young people and kids. We were aiming to find role models in lower ages but also people sharing interesting life stories. We were looking to have 50/50 of boys and girls. We also know that people have different interests, so we would like to give at least one role model to each reader. We started to define four different categories: young people, sports, entertainment and engagement. We then went through our network to see what we could find. We really looked for it to be spread; one blogger, one youtuber, one politican etc. Then we contacted all our contacts and everyone said YES! We are on! We love this idea of the book.

What kind of stories can the readers expect?

All twenty diabetics in the book are answering the same questions about how they manage their diabetes and how they are living their dreams. They share tips and give advice on how to find an attitude to help you, and you don’t feel hold back by your diabetes.

What’s your favourite story in the book?

I love them all! I couldn’t stop reading when I received them. It is fantastic to get all different perspectives. But I really love the explanation from Anneli, 11 years from Austria, on how she got explained how insulin works. She compares it with butterflies comes in her body.

Why should Dutch people buy this book?

Read this book because you want to get inspired, to boost your energy, to meet a lot of diabetics from different countries, but also to get inspired by the nice design, colour and photos. On top of that with every purchase we donate money to the Swedish Diabetes Fund for research towards type 1 diabetes. 

You can order the book via www.annaps.com

 

Nederlandse vertaling:

Wat was de reden voor jou en Sofia om dit boek te maken?

We wilden delen hoe we ons voelen wanneer wij aangemoedigd worden door ontmoetingen met andere diabeten. Wij hebben de mogelijkheid om zo veel andere diabeten te ontmoeten, die zoveel fantastische dingen creëren en we wilden ons netwerk delen met andere diabeten.

Hoe heb je de juiste mensen gevonden voor in het boek?

Onze eerste doelgroep waren jonge mensen en kinderen. Ons doel was om rolmodellen te vinden in de jongere leeftijd, maar wilden ook mensen met interessante levensverhalen. We wilden een groep van 50/50 jongens en meisjes. Ook weten we dat mensen verschillende interesses hebben, dus we wilden één rolmodel voor elke lezer. We begonnen met vier verschillende categorieën: jonge mensen, sport, entertainment en betrokkenheid. We keken in ons netwerk om te kijken wat we konden vinden. We hebben echt gekeken om het zo veel mogelijk te spreiden; een blogger, een youtuber, een politicus, etc. Daarna hebben we onze contacten benaderd en iedereen zei JA! We kunnen los! We houden van het idee van dit boek.

Welke verhalen kunnen de lezers verwachten?

Alle twintig diabeten in het boek beantwoorden dezelfde vragen over hoe ze hun diabetes managen en hoe ze hun dromen najagen. Ze delen tips en geven advies over hoe je een houding kunt vinden die je kan helpen en dat jij je niet tegen laat houden door je diabetes.

Wat is je favoriete verhaal in het boek?

Ik vind ze allemaal goed! Ik kon niet stoppen met lezen toen ik het boek ontving. Het is fantastisch om alle verschillende perspectieven te zien. Maar ik vond de uitleg van Anneli heel goed, 11 jaar uit Oostenrijk, over hoe zij uitgelegd krijgt hoe insuline werkt. Ze vergelijkt het met vlinders die in haar lichaam komen.

Waarom moeten de Nederlandse mensen het boek kopen?

Lees het boek om geïnspireerd te maken, om energie te krijgen, om veel diabeten te ontmoeten uit verschillende landen, maar ook om je te laten inspireren door het design, de kleuren en de foto’s. Daarbij doneren we bij elk verkocht boek geld aan het Zweedse Diabetes Fonds voor onderzoek naar type 1 diabetes.

Je kunt het boek bestellen via www.annaps.com